Rijkswaterstaat heeft een gebied bij de Middelplaat, vlak voor de kust van Schouwen-Duiveland, deze week aangewezen als rustgebied voor de roodkeelduiker.

Uit onderzoek is ook gebleken dat de zwarte zee-eenden vooral buiten de grenzen van hun rustgebieden in de Zeeuwse wateren verblijven. Daarom heeft het ministerie van Economische Zaken voor deze dieren deze week nieuwe grenzen vastgesteld.

Sinds dinsdag 1 november geldt het winterregime voor de rustgebieden Middelplaat, Bollen van het Nieuwe Zand en Bollen van de Ooster. Deze gebieden liggen in de voordelta, de zee voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. Onder meer vissers en waterrecreanten mogen in de winter niet in deze gebieden komen.


Nieuw is het winterrustgebied bij de Middelplaat voor de roodkeelduiker. Ook is een deel van de Bollen van het Nieuwe Zand voortaan het hele jaar afgesloten.

Voortplanten

Op het water en de slikken in de voordelta liggen vijf rustgebieden. Hier krijgen zeehonden en vogels rust en ruimte om zich voort te planten, te leven en voedsel te vinden. ‘Om de daarvoor noodzakelijke rust te garanderen, gelden in de gebieden beperkingen voor onder meer recreatie en visserij’, legt Rijkswaterstaat uit in een persbericht.

Groter

In de winter zijn enkele rustgebieden groter dan in de zomer, omdat bijvoorbeeld zwarte zee-eenden en roodkeelduikers zich dan in grote aantallen dicht onder de kust bevinden. In de zomer vertrekken ze weer richting het noorden.

Gesloten

Op de Middelplaat, voor de kust van Schouwen-Duiveland, leven zeehonden. Dit rustgebied is het hele jaar door afgesloten. Vanaf dit jaar is het rustgebied in de winter groter. ‘Activiteiten in het Brouwershavense Gat, de geul onder de Middelplaat, zijn tussen 1 november en 1 april niet toegestaan. Hierdoor wordt verstoring van met name de roodkeelduiker voorkomen.

Ook de fuut, kuifduiker en middelste zaagbek kunnen hiervan profiteren.’
Gele kunststof tonnen geven de grens van het rustgebied op het water aan. Rijkswaterstaat legt de tonnen deze dagen neer. De grens met het land is niet gemarkeerd. Die ligt bij de laagwaterlijn. Wandelen op het strand is gewoon mogelijk.

Zee-eend

Sinds deze week geldt ook het winterregime voor de rustgebieden Bollen van het Nieuwe Zand en Bollen van de Ooster. ‘Dit zijn belangrijke locaties voor onder andere de zwarte zee-eend om te rusten en te foerageren.’ Activiteiten in het winterrustgebied van de Bollen van de Ooster zijn vanaf 1 april weer toegestaan. Voor het winterrustgebied van de Bollen van het Nieuwe Zand is dit 15 mei.


Uit onderzoek is volgens Rijkswaterstaat gebleken dat de zwarte zee-eenden vooral buiten de grenzen van de rustgebieden verblijven. ‘De combinatie van verstoring en beschikbaarheid van voedsel lijkt daarvoor de oorzaak. De locatie of omvang van de rustgebieden was dus niet optimaal.’

Afgelopen jaren is gekeken naar aanpassingen en ruimere grenzen van de rustgebieden. ‘In dat traject zijn de visserij- en recreatiesector betrokken.’ Het ministerie van Economische Zaken heeft inmiddels nieuwe grenzen vastgesteld.