In Middelburg is een informatieavond over het huisvesten van statushouders in de gemeente afgelast. "Waarom lukt het niet een nieuwe datum vast te stellen?'', vraagt LPM-gemeenteraadslid Carla Doorn maandag in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Doorn heeft vragen naar aanleiding van de huisvesting van statushouders in het Graaf Mauritshuis in Middelburg.

''In een memo staat dat het college een intensief communicatietraject met de buurt wil volgen, maar de buurt voelde zich voor een voldongen feit gesteld. Kan het college dit verklaren?''

De afgelaste informatieavond over opvang en begeleiding van asielzoekers en statushouders zou dienen voor het opstellen van beleid en is volgens de LPM ontoereikend vervangen door een 'kleine enquête'.

De partij stelt dat gedegen inburgering van nieuwkomers onrust kan wegnemen, zodat huisvesting van statushouders wellicht minder onrust veroorzaakt.

''Overigens hebben we begrepen dat omwonenden geen hinder hebben van de statushouders in het Graaf Mauritshuis.'' Daarom vraagt de partij om een nieuwe datum voor een bijeenkomst.

Aantal

De partij vraagt welke criteria de gemeente hanteert voor het huisvesten van statushouders en voor hoeveel mensen ze volgens de opgave van het Rijk nog onderdak moet vinden. ''Is hierover overleg met de andere gemeenten op Walcheren?''