SP Zeeland biedt gedeputeerde Carla Schönknecht van de provincie Zeeland maandag een onderzoek aan over kustbebouwing. De partij vindt dat er genoeg is gebouwd in en bij de duinen.

"Voor het onderzoek hebben we gesproken met bewoners om te weten wat de kust voor hen betekent", laat SP-Statenlid Sylvia Tuinder weten.

"Ook hielden we sinds mei 2015 bijeenkomsten over de Zeeuwse kust en kustbebouwing en daarbij bleek duidelijk dat de kust veel mensen raakt. 670 mensen hebben een vragenlijst ingevuld. Het onderzoek is representatief voor de bewoners van Zeeland."

De partij zegt met het rapport de stem van bewoners en bezoekers van de kust te willen laten horen. "Zeventig procent van de geïnterviewden vindt het aantal strandhuisjes genoeg. Slechts drie procent vindt dat er te weinig strandhuisjes staan." 95 procent heeft bezwaar tegen bouwen aan de kust. 85 procent zegt op de vraag wat de kust voor haar of hem betekent: rust, ruimte en natuur.

Goud

De resultaten uit het onderzoek zijn volgens de SP van belang om een goede kustvisie voor Zeeland te maken. De partij vindt het ook nodig dat er een goede provinciale visie op de binnenwateren komt, omdat ook daar steeds meer gebouwd wordt.

De partij beveelt aan naar de lange termijn te kijken. "De kust is goud voor de provincie, maar geen product. Het gaat om openbare ruimte met bijzondere waarden. Luisteren naar wat bewoners en toeristen willen is goed voor de kust en de langeretermijneconomie."