Ondernemers van het Vlissingse bedrijventerrein Baskensburg krijgen in november nog een keer de vraag voorgeschoteld of zij willen deelnemen aan een Bedrijven Investeringszone (BIZ). Ze investeren dan geld in een fonds, dat ingezet wordt om het terrein te verbeteren.

De Vereniging Ondernemers Baskensburg (VOB) en de gemeente Vlissingen zijn van plan om in 2017 een BIZ in te voeren op Baskensburg. Een BIZ is een instrument om via een verplichte, financiële bijdrage van ondernemers een fonds te vormen.

Fonds

Het geld uit dit fonds zetten de ondernemers in voor maatregelen en acties ter verbetering van het ondernemingsklimaat op bedrijventerrein Baskensburg. Het kan bijvoorbeeld gaan om extra groen in het gebied, reclame-uitingen, bewegwijzering, een website en een onderhoudsdienst voor het bedrijventerrein.

De voorwaarde voor het kunnen invoeren van een BIZ is het organiseren van een succesvolle draagvlakmeting. "Begin oktober is er een meting gehouden en mislukt", laat een gemeentewoordvoerder weten. "Te weinig ondernemers hadden hun stemkaart opgestuurd."

Herkansing

Het bestuur van de VOB en de gemeente hebben besloten de draagvlakmeting een herkansing te geven. Alle ondernemers krijgen in november een nieuwe stemkaart. "Er worden extra inspanningen gepleegd om het aantal ingeleverde stemkaarten te verhogen, zoals een langere periode om te stemmen. Ook worden de ondernemers persoonlijk benaderd." Begin december is de uitslag van de stemming bekend.