Zorgen in Middelburg over gevolgen stoppen MEE

GroenLinks en SP in de gemeenteraad van Middelburg vragen zich af hoe de hulp, die voorheen door MEE Zeeland werd geboden, vorm heeft gekregen sinds de stichting voor mensen met een beperking is opgeheven.

De partijen zeggen dat er veel onrust is onder voormalige cliënten van MEE Zeeland. De organisatie is op 1 januari van dit jaar gestopt. 

In Middelburg zijn de taken overgeheveld naar Maatschappelijk Werk Walcheren (MWW) en zorgloket Porthos, maar de twee partijen zien daar bijvoorbeeld niets van terug op de websites van beide partijen.

GroenLinks en SP willen van het college van burgemeester en wethouders weten hoe de kennis en kunde zijn geborgd bij de organisaties en willen dat de sites snel worden aangepast.

Tip de redactie