Zeeland onderzoekt gevolgen overstroming

In Zeeland vinden de komende jaren drie onderzoeken plaats over de gevolgen van een overstroming. Die vallen onder het nieuwe Europese project Frames, opgezet om te analyseren hoe schade en slachtoffers van een overstroming zoveel mogelijk kunnen worden beperkt.

Wat gebeurt er als een dijk doorbreekt? Hoe beïnvloedt dit de infrastructuur? Hoe lang duurt de wederopbouw? Dit soort vragen komen aan bod bij Frames, waarin de provincie Zeeland partner is. Het project loopt van 1 oktober 2016 tot en met 1 oktober 2019.

‘Klimaatverandering blijft niet binnen grenzen en is daarom een belangrijk thema om samen op nationaal en Europees niveau op te pakken’, laat gedeputeerde Ben de Reu weten. De provincie stelt 100.000 euro en inzet van kennis beschikbaar voor onderzoek naar het voorkomen van wateroverlast, waterschade en dijkdoorbraken.

‘En als dit toch gebeurt, voor mogelijkheden voor evacuatie en herstel. Europa ziet het belang voor Zeeland ook en betaalt 246.000 euro aan Zeeland voor onderzoek.’

Reimerswaal

Het onderzoek in Reimerswaal neemt het verminderen van overstromingsgevaar onder de loep. De gemeente is door haar lage ligging kwetsbaar voor overstromingen. Daarnaast is het een belangrijk knooppunt voor infrastructuur, door de aanwezigheid van de snelweg A58, spoorlijn en elektriciteits-, gas- en waterverbindingen.

Als dit gebied overstroomt, kan dit grote gevolgen hebben voor de inwoners van Reimerswaal en de inwoners van Zeeland, ten westen van het Kanaal door Zuid-Beveland bij Hansweert.

Ook wordt onderzocht of het Sloegebied bij een overstroming kan dienen als opvangplek voor inwoners van de laag gelegen wijk Mortiere in Middelburg.

Elektriciteitsnetwerk

Grootschalige uitval van elektriciteit heeft veel invloed op het dagelijks leven. Bij een overstroming van het netwerk door zout water is de schade en hersteltijd groter dan bij een overstroming door zoet water. Daarom komt er een onderzoek naar de klimaatbestendigheid van het elektriciteitsnetwerk.

Naast gevolgen van overstromingen bekijken de onderzoekers de effecten van extreme neerslag. De uitkomsten worden gebruikt om de mogelijke gevolgen te beperken.

Frames is een samenwerkingsverband tussen Nederland, België, Duitsland, Engeland en Denemarken. In totaal zijn er elf partners, waaronder regionale overheden, universiteiten en gebiedsbeheerders. Er is acht miljoen euro gemoeid met het project.

NUwerk

Tip de redactie