Commissie trekt geen stellige conclusie over 17 mei 1940

Volgens een commissie van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) is de brand in Middelburg op 17 mei 1940 veroorzaakt door een combinatie van Frans en Duits artillerievuur en een aantal Duitse bommen. 

Deze bevinding is in lijn met de conclusie van het boek 'Het vergeten bombardement' uit 2010 van Peter Sijnke en enkele andere historici. "Het is niet mogelijk om aan te geven wat de belangrijkste oorzaak van de brand is geweest. Je kunt er geen percentages aan koppelen omdat de bronnen geen stellige conclusies toestaan", zei NIMH-directeur Piet Kamphuis woensdag in het stadhuis op de Markt in Middelburg.

Discussie

Zijn instituut dook op verzoek van de gemeente Middelburg, Goossens en Sijnke in de gebeurtenissen van 17 mei 1940.

Tussen Goossens en Sijnke liep sinds 2012 een discussie over de oorzaak van de stadsbrand. Volgens Kamphuis is het misschien onbevredigend dat er geen stellige conclusies kunnen worden getrokken, 'maar dat gebeurt wel vaker in historisch onderzoek'. 

Informatiebordjes

Wel zijn Kamphuis, Goossens en Sijnke het erover eens dat er geen sprake is geweest van een bombardement en dat de informatiebordjes bij de oorlogsmonumenten in de stad moeten worden aangepast.

Daarop staat nu nog dat een Duits bombardement op 17 mei 1940 de stad heeft verwoest. De gemeente wil de teksten in overleg met het NIMH aanpassen.

Tip de redactie