Ook in 2017 vraagt de gemeente Vlissingen hulp van de landelijke overheid voor haar financiële problemen. 

Vooralsnog heeft ze te maken met een tekort van 4,9 miljoen euro voor komend jaar. In 2018 heeft ze nog 2,5 miljoen euro te weinig, maar een jaar later schrijft ze naar verwachting weer zwarte cijfers.

Reserve

Van een Hosannah-stemming is echter nog lang geen sprake, want de Artikel 12-gemeente is nog lang niet financieel gezond.

Met ingang van 2020 moet ze in tien jaar tijd de negatieve reserve ombuigen naar een positief saldo. Alle begrotingsoverschotten moeten worden aangewend om de schuld te verminderen.

Inkomsten

Ze moet ook meer inkomsten genereren.

Vlissingen is verplicht de onroerende zaakbelasting de komende jaren te laten stijgen tot 150 procent van het landelijke gemiddelde. "Voor de gemiddelde Vlissingse woningbezitter betekent dit een verhoging van enkele tientjes per jaar", schrijft het college van burgemeester en wethouders in een toelichting op de begroting.