Het CDA in Middelburg vraagt van het college van burgemeester en wethouders wat zij heeft gedaan om het openluchtzwembad in Arnemuiden open te houden. Gemeenteraadslid Krijnie Hoek wil donderdag in schriftelijke vragen onder meer weten hoe b&w de werkgroep die zich inzet voor behoud van het Julianabad hebben ondersteund.

Het college wil het Julianabad sluiten, onder meer omdat het bezoekersaantal terugloopt. Vanuit een burgerinitiatief is een werkgroep ontstaan om het buitenbad open te houden.

‘Uit correspondentie van de werkgroep, Bewonersgroep Arnemuiden en gemeente blijkt dat het college vindt dat de werkgroep onvoldoende actie heeft ondernomen voor behoud van het zwembad’, schrijft Hoek in de vragen.

De CDA-fractie wil weten hoe b&w zijn omgegaan met dit burgerinitiatief. ‘Hoe vaak is er contact geweest met de werkgroep en wat is er besproken?’  

De werkgroep heeft volgens Hoek berekend dat er 90.000 euro op de gemeentelijke kosten kan worden bespaard volgens hun plannen. ‘Dan blijft er een exploitatietekort van 60.000 euro per jaar over. Welke mogelijkheden ziet het college om dit tekort terug te dringen of daarin tegemoet te komen?’

De fractie vraagt welke toezeggingen er hierover zijn tussen college en werkgroep.

Sloop

‘Meerdere jaren is er geen onderhoud gepleegd aan het zwembad. Was daarvoor wel geld gereserveerd?’ De fractie wil weten wat het afbreken en saneren van het zwembad kost in verhouding tot een eenmalige investering voor het repareren van de technische installaties.

‘Welke plannen heeft het college met de gebouwen? Op welke termijn staat de sloop geland?’

Het CDA vindt het met het oog op de uitbreiding van toeristische accommodaties in de omgeving belangrijk dat er ook voorzieningen blijven naast de faciliteiten op recreatieterreinen.