Oktoberlicht is de naam van een nieuw festival in Veere. Het vindt plaats op 21, 22 en 23 oktober. 

De organisatie is in handen van Stichting Delta Cultureel, de Zeeuwse Muziekschool en Kunsteducatie Walcheren.

Ze willen dat amateurkunstenaars, professionele kunstenaars en scholieren samenwerken. Tijdens het weekend moet het publiek kennis kunnen maken met de resultaten van die samenwerking tijdens concerten, openbare workshops en repetities.

Doelen

Volgens het college van burgemeester en wethouders past de opzet van Oktoberlicht bij de doelen van de gemeente op het gebied van cultuur: er wordt samengewerkt en het draagt bij aan het culturele profiel van het stadje Veere.

Budget

Het festival wordt georganiseerd in de Week van de Amateurkunst (WAK). Het gros van het budget van 9000 euro voor WAK gaat naar Oktoberlicht: 8000 euro.