Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg wil niets veranderen aan haar taken op het gebied van de begraafplaatsen en het crematorium, belastingen en het grondbedrijf. 

Dat zegt ze in een voorstel aan de gemeenteraad. Het zijn de eerste over de kerntakendiscussie die naar de gemeenteraad zijn vestuurd. 

In het kader van de bezuinigingen denkt de gemeente na over haar taken. Ze houdt deze allemaal tegen het licht, kijkt of het om een wettelijke taak gaat en bepaalt vervolgens of en hoe er kan worden bespaard.

Aan de nu onderzochte taken wil ze niet tornen.

Dienstverlening

Het college heeft gesproken met begrafenisondernemers over de begraafplaatsen en het crematorium. Op basis daarvan heeft ze besloten in de toekomst alles in eigen hand te houden. "Zo blijft de dienstverlening gewaarborgd en de gemeente kan onafhankelijk haar maatschappelijke rol blijven vervullen", zegt wethouder Arjan Beekman.

Geen aanleiding

Op het gebied van belastingen werkt Middelburg al samen met Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen. Dat verloopt naar volle tevredenheid. Het college ziet dan ook geen aanleiding iets aan deze samenwerking te veranderen.

Actieplan

Er wordt voorlopig ook niets gewijzigd aan het grondbedrijf. De focus blijft liggen op het actieplan uit 2015 dat is gemaakt.

De gemeente denkt na over al haar taken, omdat ze te maken heeft met miljoenenbezuinigingen. Ze kijkt wat ze in de toekomst nog wel en wat niet meer kan doen.