Het verbod voor vracht- en landbouwverkeer om door Arnemuiden te rijden heeft effect. Dat zegt het Middelburgse college van burgemeesters en wethouders op schriftelijke vragen van de ChristenUnie-gemeenteraadsfractie.

Om doorgaand vracht- en landbouwverkeer in Arnemuiden tegen te gaan liet de gemeente Middelburg een verbodsbord plaatsen. De ChristenUnie vroeg het college van burgemeersters en wethouders naar tellingen van dit verkeer in het dorp.

"Er zijn geen recente tellingen gehouden", antwoordt het college hierop. "Op basis van eigen waarnemingen zien wij dat vracht- en landbouwverkeer de gewenste route via de Derringmoerweg kiest om de kern van Arnemuiden te mijden."

Daarnaast wordt dit onderwerp volgens het college regelmatig besproken met de verkeersgroep Arnemuiden. "Die zegt dat het vracht- en landbouwverkeer in de kern hoofdzakelijk bestemmingsverkeer is."

Klachten

Het college zegt zich te realiseren dat het, ondanks het verbod, incidenteel voorkomt dat doorgaand vracht- en landbouwverkeer door het dorp rijdt. De ChristenUnie wilde weten hoe b&w het verkeersverbod handhaven. "Dat is een taak van de politie, maar die heeft aangegeven dat de maatregel niet (structureel) handhaafbaar is vanwege de uitzondering voor bestemmingsverkeer."

De boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) zijn niet bevoegd om tegen rijdend verkeer op te treden.

Op basis van meldingen van bewoners heeft de gemeente bedrijven aangesproken die het verbod negeerden, aldus het college. "Over de aangesproken bedrijven zijn daarna geen klachten meer ontvangen."

Schietbaan

Door de afsluiting wegens werkzaamheden van de Schietbaan in Middelburg is er volgens de ChristenUnie meer verkeersoverlast van vracht- en landbouwverkeer in Arnemuiden, maar daarmee is het college het niet eens. De omleidingsroute loopt via de Kanaalweg, Schroeweg en Torenweg in Middelburg.

"Arnemuiden wordt daardoor niet belast met een omleidingsroute. Het is niet uit te sluiten dat sommige bestuurders ondanks de omleiding een andere route kiezen. Na de afsluiting van de Schietbaan heeft één bewoner twee keer een melding gedaan over toename van vrachtverkeer door de kern. Gelet op de weinige klachten concluderen wij dat de overlast in de dorpskern door de werkzaamheden op de Schietbaan beperkt is."

Borden

De ChristenUnie vindt ook dat er bij de dorpsentree te veel borden staan en dat dit voor onduidelijkheid zorgt. Ook die mening deelt het college niet. "De verkeersborden staan er op wettelijke basis, ten behoeve van de geldende verkeersmaatregelen."

Vanwege de bocht in de Doeleweg en zichtbelemmering door de boerderij worden de maatregelen via vooraanduidingsborden aangekondigd, legt het college uit.

"Daarnaast wordt met witte aanduidingsborden de route voor het vracht- en landbouwverkeer via de Derringmoerweg extra aangegeven. Deze borden zijn onder andere op verzoek van bewoners geplaatst."