Directeur Onno Bakker van het Muzeeum geeft donderdag een presentatie over de strategische visie 2017-2021. 

Hij doet dat in het museum aan de Nieuwendijk.

Bakker gaat in op de kansen en bedreigingen, vertelt hoe hij de komende jaren meer bezoekers denkt te trekken en welke rol de gemeente daarin zou moeten spelen. Bakker begint donderdag om 16.00 uur.

Na zijn presentatie is er tot 17.30 uur een gesprek over de visie en toekomst van het maritieme museum. In de visie staat het Muzeeum de komende jaren meer ondernemend wilt worden. Bovendien moet ze vernieuwend, professioneel en onderscheidend zijn en af en toe (verantwoorde) risico’s durven nemen.