Delta is na een succesvolle pilot van ‘Heel Zeeland digivaardig’ dit voorjaar gestart met het verder uitrollen van het project. In vijf weken tijd worden ouderen door leerlingen van groep acht geholpen bij het aanleren van digitale vaardigheden.

Met 'Heel Zeeland digivaardig' wil Delta nog meer Zeeuwen verbinden met de digitale samenleving.

Ilse de Mol, werkzaam op de afdeling communicatie van Delta, vertelt dat het afgelopen jaar zeventig cursisten op vier basisscholen ‘digivaardig’ zijn geworden. Op basisschool Radar Jenaplan JL de Jonge in Zierikzee startten donderdag twintig deelnemers aan de cursus.

Samen met Bibliotheek Oosterschelde en een digiconsulente leren zij aan de hand van praktijk- en theorieopdrachten om te gaan met een tablet.

Lespakketten

"Het is de bedoeling dat de scholieren zo veel mogelijk met hun handen op de rug staan en de ouderen het zelf laten doen. Cursisten leren hoe een iPad werkt, hoe ze een e-mail moeten versturen en hoe ze verschillende programma’s kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld het bewerken van foto’s."

De lespakketten zijn door Delta, in samenwerking met de bibliotheek en Stichting Digisteun opgesteld. "We hebben vanuit het sponsorbeleid gekeken naar de mogelijkheden voor maatschappelijke projecten en met heel veel organisaties gesproken", legt de Mol uit.

Digibeten

"Er blijkt dat er nog veel digibeten zijn onder ouderen." Delta vindt het verbinden van mensen met elkaar belangrijk. Niet alleen wordt deze doelgroep door middel van het project digitaal verbonden met hun directe omgeving, ook wordt er op deze manier een verbinding gemaakt tussen jong en oud.

"Ouderen vinden het ontzettend leuk om weer terug in de schoolbanken te zitten en om les te krijgen van kinderen."

Vaardigheden

Volgens de Mol leren scholieren bovendien hoe ze informatie kunnen overbrengen op anderen en ontwikkelen ze sociale vaardigheden.

"De tablet is voor scholieren een soort tweede levensbehoefte en ze zijn ontzettend goed met telefoontjes en iPads. Uit de pilot is gebleken dat zij geduldig zijn en hun vaardigheden goed kunnen overbrengen."

Ruimte

Bovendien is er nog ruimte voor in hun lesprogramma, aldus de Mol. "De kinderen krijgen les in het lesgeven en je ziet dat ze het heel snel oppikken en het ook leuk vinden om te doen."

De basisschoolleerlingen worden gevraagd in hun omgeving zelf senioren te benaderen die nog niet digivaardig zijn. Daarnaast worden er posters opgehangen in bibliotheken en dorpshuizen en verspreiden de kinderen flyers.

"Ons streven is zo’n vijftien à twintig cursisten per school. Na de herfstvakantie starten we op nog drie scholen en het is de bedoeling dat stap voor stap steeds meer scholen enthousiast worden om heel Zeeland digivaardig te maken."