De voormalige bouwput aan de Zuidsingel in Middelburg wordt tijdelijk ingericht. 

In samenspraak met omwonenden heeft de gemeente Middelburg een plan gemaakt.

Op het terrein, waar ooit een nieuw theater moest verrijzen, komen onder meer een natuurlijke speeltuin, picknickbanken, een sportgedeelte en extra parkeervakken, fietsbeugels en prullenbakken.

Moestuin

Ook krijgt de ABS een aantal plantenbakken waar de kinderen een moestuin in kunnen realiseren.

Het gedeelte van de bouwput waar de speeltuin moet komen is nu nog een opslagplaats voor bouwmaterialen. De put wordt daarom in twee fasen ingericht.

Eerst worden een verhard pad, de beplanting en picknicktafels aangelegd en geplaatst.

Enquête

Het plan komt voort uit een enquête, die vorig jaar is gehouden onder omwonenden. 149 mensen vulden deze in. Over de uitwerking van de uitkomsten is overlegd met een klankbordgroep.

De aanleg begint woensdag.