Vanwege de bezuinigingen verandert de bibliotheekfunctie in de gemeente Vlissingen vanaf 2019. Dan heeft de organisatie nog maar een derde van haar huidige budget tot haar beschikking. De gemeenteraad besluit donderdagavond over het nieuwe takenpakket.

"De insteek is om met het beschikbare budget een aantrekkelijke stadsbibliotheek in Vlissingen te realiseren en maatwerk te leveren voor de aanpak van taalachterstanden en digitale vaardigheden", licht wethouder Josephine Elliott toe.

Het Vlissingse college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om te kiezen voor een laagdrempelige stadsbibliotheek waar informatie, cultuur en educatie beschikbaar is, lezen wordt bevorderd en ontmoetingen en debatten plaatsvinden.

Het college wil het huidige bibliotheekpand ‘t Spui in Vlissingen verkopen en voor de stadsbibliotheek een nieuw onderkomen zoeken. De gemeente onderzoekt of een bibliotheekvoorziening in Oost-Souburg mogelijk is.

Taalachterstand

In de vernieuwde, kleinere bibliotheek moet volgens Elliott via het Taalhuis laaggeletterdheid bij kinderen van nul tot vier jaar en bij volwassenen bestreden worden en digitale vaardigheden vergroot.

Voor de basisscholen heeft de gemeente minder geld beschikbaar om taalachterstand aan te pakken. "We hebben een beperkt budget en kunnen alleen nog investeren op de scholen waar de nood het hoogste is", aldus Elliott.

Pedagogische begeleiding bij taalachterstand is een taak van het onderwijs, stelt de wethouder. De bibliotheek heeft alleen een faciliterende rol. "Maar de Voorleesexpress en Boekstart blijven."

Budget

De gemeente Vlissingen moet bezuinigen en wil daarom het budget voor de bibliotheek terugbrengen van 1.662.000 euro (2015) naar 563.000 euro in 2019.

Op basis van het besluit van de gemeenteraad donderdag beslist Vlissingen later over de verdere uitwerking, zoals de nieuwe locatie en eventuele verzelfstandiging van de bibliotheek. Ze doet dit in samenspraak met onder meer de scholen in de gemeente. Medio 2017 wordt het nieuwe beleid uitgevoerd.