De Miljoenennota heeft weinig specifieke aandacht voor de provincie Zeeland. Dat is de eerste reactie van de Zeeuwse overheden op de stukken die dinsdag zijn gepresenteerd op Prinsjesdag.

“Wel biedt de Miljoenennota voldoende inhoudelijke aanknopingspunten”, laten de overheden in een gezamenlijk persbericht weten. “Nu is het zaak dat de plannen worden uitgevoerd, zoals een oplossing voor de kerncentrale, het Bètacollege en het Zeeuws Innovatiefonds.”

Het is jammer dat er niet meer specifieke aandacht is voor problemen, kansen en opgaven in Zeeland, reageren commissaris van de koning in Zeeland Han Polman, voorzitter Rob van der Zwaag van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en dijkgraaf Toine Poppelaars van waterschap Scheldestromen in het persbericht.

Het kabinet signaleert volgens de partijen dat er voor 2017 ruimte is om te investeren in energietransitie, duurzame energievormen, bereikbaarheid, economische innovatie en onderwijs. “Hieraan leveren we graag een bijdrage. Er liggen al plannen klaar.”

Zeespiegelstijging

Zeeland is land in zee en heeft 650 kilometer kust. “Om te kunnen blijven leven met water moet de provincie bestand zijn tegen zeespiegelstijging, extreme neerslag en droogte. Dat vraagt forse investeringen.”

De Zeeuwse overheden onderschrijven het belang van het aangekondigde deltaplan Ruimtelijke adaptatie, zodat bij het inrichten van de leefomgeving bewuster rekening wordt gehouden met water en klimaatverandering.

Het Rijk roemt volgens Zeeland de Zeeuwse samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven in het opstellen van de Kustvisie. “Hiermee willen we een goede balans tussen waterveiligheid, recreatie en natuur realiseren."

Het Rijk benadrukt dat de zuidwestelijke delta zich bij uitstek leent voor het experimenteren met nieuwe Deltatechnologieën, zoals waterveiligheid. Zeeland is volgens de overheden dé proeftuin voor vernieuwende duurzame energie en waterveiligheidsconcepten. “De getijdencentrale illustreert de potentie van experimenteergebied.”

Onderwijs

Het kabinet wil extra investeren in het onderwijs. Met Campus Zeeland, waarin onder andere een tweede universitair college is opgenomen, heeft Zeeland plannen hiervoor. “We rekenen erop dat het kabinet ook hiervoor middelen vrijmaakt.” Zeeland is al met het Rijk in gesprek over de campus.

“Het is goed nieuws dat veiligheid, zorg en armoedebestrijding – waarop de afgelopen jaren fors bezuinigd is – extra geld krijgen. Deze zaken raken iedereen. De gemeenten gaan ervanuit dat het Rijk bij de verdere concretisering gebruik maakt van de kennis die gemeenten hebben van de lokale praktijk.”