In samenspraak met de Zeeuwse vrijetijdsbranche ontwikkelt Economische Impuls Zeeland hulpmiddelen om deze ondernemers te ondersteunen bij het vernieuwen en verbeteren van hun aanbod.

De vrijetijdseconomie is van belang voor Zeeland. Uit onderzoeken blijkt dat de wens van de gast steeds sneller verandert. "Mensen zijn op zoek naar unieke belevingen en het is dus belangrijk om de innovatiekracht op peil te houden en te versterken", zegt Impuls.

"Innovatie in de sector vindt echter maar beperkt plaats. Dit is niet alleen het probleem van individuele bedrijven, maar beïnvloedt ook de beeldvorming van de hele bestemming Zeeland."

Er zijn verschillende innovatie- en financieringsmiddelen in Zeeland, maar die blijken volgens Impuls in de praktijk niet altijd aan te sluiten bij de behoeften van ondernemers.

Daarom is een toolkit in ontwikkeling, om ondernemers van bijvoorbeeld verblijfsaccommodaties en dagattracties te stimuleren en ondersteunen bij innovatie en kwaliteitsverbetering.

Economie

Impuls krijgt voor het samenstellen van de toolkit 23.000 euro subsidie van de provincie Zeeland. De Zeeuwse gedeputeerde Carla Schönknecht zegt dat toerisme en recreatie voor de Zeeuwse economie belangrijk zijn.

"Zo werken veel Zeeuwen in de toeristische sector. We willen dan ook economische en toeristische ontwikkelingen stimuleren. Ook in de op te stellen kustvisie speelt innovatie een belangrijke rol."

Kustvisie

Het belang van innovatie neemt de provincie op in haar kustvisie. Als alle partners instemmen is deze visie eind dit jaar klaar.

"Hierin is het onderscheidend vermogen en de kernkwaliteiten van het Zeeuwse toeristisch product verder versterken een van de speerpunten. Gemeenten en brancheorganisaties geven aan behoefte te hebben aan concrete handvatten om ondernemers hierin te kunnen stimuleren."

De instrumenten worden ontwikkeld in samenwerking met Kenniscentrum Kusttoerisme en VVV Zeeland.