Lilian Janse van de SGP in Vlissingen wil niet dat de kosten van een extern onderzoek naar de problemen binnen de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) op het bordje van de Zeeuwse gemeenten komen te liggen.

Dat zegt ze in vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Deze week werd bekend dat de Alkmaarse burgemeester Piet Bruinooge, afkomstig uit Zeeland, leiding gaat geven aan het onderzoek dat door een onafhankelijk bureau wordt uitgevoerd. De vertrouwenscrisis rondom directeur Gerrie Ruijs, die (tijdelijk) is teruggetreden, is de aanleiding.

Begrotingswijziging

Janse vraagt of de onderzoekskosten zijn opgenomen in de begroting van de VRZ. "De kosten mogen niet leiden tot een begrotingswijziging bij VRZ waardoor de Zeeuwse gemeenten om een extra bijdrage wordt gevraagd", schrijft ze.

Bovendien vindt ze dat het niet mag leiden tot besparingen op andere onderdelen binnen de VRZ.