De gemeente Vlissingen is deze week begonnen met het kappen en ruimen van bomen voor de aanleg van wegen van, naar en op het nieuwe bedrijventerrein Souburg II. 

Als alle bomen zijn verdwenen, worden er kabels verlegd door Delta Infra en vanaf december (in fasen) 100.000 kuub zand gestort, omdat de nieuwe wegen moeten worden voorbelast. De huidige draagkracht van de ondergrond is te slecht.

Dijklandschap

Wethouder Josephine Elliott waarschuwt dat het gebied de komende tijd een metamorfose ondergaat. "Het is nu nog groen, maar het wordt straks tijdelijk een kaal, soort dijklandschap waarop uiteindelijk de wegen moeten komen."

Rotonde

De werkzaamheden duren zeker twee jaar. Alles moet in ieder geval klaar zijn als de bouw van de marinierskazerne begint. Het bedrijventerrein Souburg II staat daarmee in verbinding.

De ontsluitingsweg van de kazerne sluit op zijn beurt aan op de (nog aan te leggen) rotonde die de verbinding vormt tussen de Veerhavenweg en Poortersweg.

Olau

De wegen rondom de kazerne liggen grotendeels op het voormalige Olau-terrein met een zogenoemde fly-over, ter hoogte van de Marinekazerne, naar het onderkomen van de mariniers.