De gemeenteraad in Middelburg organiseert donderdag vanaf 19.30 uur openbare gesprekken met vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties over de ingrijpende veranderingen op het gebied van de wmo en jeugdhulp. 

Verschillende raadsleden zijn aanwezig. Het doel van de gesprekken is om meer inzicht te krijgen in hoe het gemeentelijk beleid in de praktijk wordt ervaren.

Vier pijlers

Thema’s van de gesprekken zijn de vier pijlers, die Middelburg heeft vastgelegd in de zogenoemde pentekening voor het sociaal domein: netwerk, maatwerk, eigen ruimte professionals en 'één gezin, één plan, één regisseur'.

Locatie van de gesprekken is de raadszaal in het stadskantoor. Ze zijn openbaar. Iedereen kan de gesprekken volgen.