Het is al door meerdere colleges van burgemeester en wethouders toegezegd, maar het huidige college zegt echt werk te maken van het opheffen van het fietsverbod in en om de Vlissingse Walstraat na winkelsluiting.

Het Vlissingse college kondigt dit voornemen aan in een brief aan de fractie van de Lokale Partij Vlissingen (LPV). Deze partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester en wethouders.

"U geeft aan dat u al jarenlang het college vraagt om invoering van fietsen na de winkelsluiting in de Walstraat en het stadscentrum", schrijven B en W aan de LPV.

"In het verleden hebben voormalig wethouders Rob van Dooren en Dick Verboom toegezegd dat dit op korte termijn gerealiseerd zou worden, maar op dit moment is deze maatregel nog steeds niet ingevoerd."

Voorstander

Het huidige college zegt voorstander te zijn van het toestaan van fietsen in de Walstraat en de toeleidende straten in de binnenstad buiten de winkelopeningstijden. Daarvoor heeft ze inmiddels de verplichte verkeersbesluitprocedure opgestart.

"De verwachting is dat binnen enkele weken het verkeersbesluit gepubliceerd wordt. Vervolgens ligt het verkeersbesluit zes weken ter inzage in het kader van de wettelijke bezwaartermijn." Als er geen gegronde bezwaren geuit worden, kan er vanaf dan gefietst worden in de winkelstraten van de Vlissingse binnenstad.

Bebording

In antwoord op de vraag van de LPV over de 'rommelige veelheid aan verkeersborden' laten B en W weten het belangrijk te vinden dat bebording in de binnenstad – en ook in de rest van de gemeente – eenduidig en duidelijk is.

"Verkeerssituaties moeten duidelijk zijn. Binnen het te nemen verkeersbesluit voor het toestaan van fietsers in de Walstraat en de toeleidende straten na winkelopeningstijden kijken we ook expliciet naar eenduidige bebording voor het hele winkelgebied."