Majoraat Vlissingen breidt activiteiten uit

Het Majoraat in de Vlissingse wijk Paauwenburg was een ontmoetingsplek voor vijftigplussers, maar voortaan is het pand aan de van Hogendorpweg 58a een wijkcentrum voor álle bewoners.

Het vernieuwde bestuur van Stichting Majoraat is enthousiast bezig om activiteiten voor jong en oud te organiseren voor meer saamhorigheid, omdat een wijkcentrum de leefbaarheid en buurtparticipatie in de wijk vergroot. 

Het gebouw waarin wijkcentrum Open Hof was gevestigd heeft een andere bestemming gekregen. "Dit ontmoetingscentrum voor jong en oud van Paauwenburg zorgde altijd voor de zo nodige sociale cohesie in de wijk", vertelt secretaris Gerard de Jonge van Stichting Majoraat.

De Jonge is ook jarenlang secretaris van Open Hof geweest. Om de saamhorigheid en gezelligheid onder de wijkbewoners te vergroten, breidt het Majoraat – met het nieuwe stichtingsbloed – haar activiteiten uit.

De originele letters 'wijkcentrum' zijn aangebracht op de gevel van het Majoraat, als symbool voor de nieuwe functie in Paauwenburg.

Activiteiten

De vernieuwde Stichting Majoraat bestaat uit voorzitter Huub van Kessel, penningmeester Connie Colet, secretaris Gerard de Jonge en bestuurslid Ronald den Broeder. De dagelijkse leiding is in handen van coördinator Ines Ruysink en assistent-beheerder Gerard Wesdorp.

De nieuwe bestuursleden – alleen van Kessel was al voorzitter – zetten zich sinds maart in om extra activiteiten te ontplooien in het Majoraat.

Paauwenburgers kunnen er terecht voor onder meer bridge, creativiteitsgroepen, een computercursus, cabaret, darten, linedancing en koersbal. Ook zijn er tweedehands kleding en boeken te koop.

In het gebouw zijn ook enkele organisaties gehuisvest, zoals een bibliotheek en de wijkraad, waarmee Stichting Majoraat samenwerkt.

"Iedere maand houden we een stamtafel met een complete, betaalbare maaltijd van zeven euro", vertelt de Jonge. "Hiervoor kunnen alle buurtbewoners zich inschrijven, eventueel met introducées van buiten de wijk."

Samenwerking

Het stichtingsbestuur staat open voor nieuwe zaken. Iedereen kan een activiteit organiseren in overleg met de dagelijkse leiding, die bijna dagelijks aanwezig is. Ook nieuwe ideeën en vrijwilligers zijn welkom. Daarnaast blijft de mogelijkheid aanwezig een zaal te huren voor een activiteit, presentatie, bijeenkomst, feest of vergadering.

"We willen meer samenwerken met de wijkraad, zoals we dat deden op Koningsdag. De wijkraad organiseerde toen festiviteiten in het Majoraat."

Daarnaast onderhoudt de stichting contacten met de gemeente Vlissingen en andere betrokken organisaties om samen in deze tijd van minder financiële mogelijkheden toch de verbindende schakel in de wijk te zijn.”

De stichting krijgt steeds minder subsidie van de gemeente. Door de inzet van vrijwilligers en meer nieuwe gebruikers hoopt ze toch dat het wijkcentrum meer open kan zijn in het weekeinde. "We willen bijvoorbeeld graag een sociaal café houden op vrijdagavond en meer met muziek doen." In de Paraplu, de kelder van Open Hof, blijven de disco’s voor de jeugd.

Self-supporting

De Jonge vertelt dat de stichting er begrip voor heeft dat de gemeente steeds minder subsidie kan verstrekken.

"We halen alles uit de kast om als wijkcentrum te overleven en de financiële drempel om binnen te lopen zo laag mogelijk te houden."

Daarvoor hebben we de contributie van de gebruikers nodig. Het zou het mooiste zijn als er elke dag mensen naar het Majoraat komen en zij ook muntjes meebrengen. Met de hulp van vrijwilligers en het werven van meer gebruikers kunnen we geld genereren om self-supporting te zijn."

Tip de redactie