In de nacht van zaterdag op zondag hebben agenten en opsporingsambtenaren van de gemeente Veere gecontroleerd op illegale recreatie in de gemeente. Daarbij zijn twaalf bekeuringen uitgedeeld. 

Zaterdagavond tot 21.00 uur zijn eerst diverse recreanten gewaarschuwd. Ze kregen te horen dat het niet is toegestaan om illegaal de nacht door te brengen. Ruim vijftig toeristen kregen een flyer uitgereikt met meer informatie.

Vanaf middernacht is op dezelfde plaats nogmaals gecontroleerd. Daarbij bleken alle campers vertrokken.

Tot 3.00 uur deelden de controleurs op verschillende plaatsen twaalf bekeuringen uit. Tien Duitsers, een Spanjaard en een Nederlander kregen een boete.

Het viel de controleurs volgens de politie op dat de illegale recreanten die werden bekeurd juist in busjes en personenauto’s sliepen en niet in campers.

Overlast

De controles zijn uitgevoerd, omdat illegale recreanten overlast veroorzaken, zoals het achterlaten van rommel, het doen van hun behoeften in de duinen en het niet voldoen aan betalingsverplichtingen voor recreanten, zoals stagelden en toeristenbelastingen.

Een boete voor illegale recreatie bedraagt 140 euro.