In het bos van Westhove bij Oostkapelle hebben vrijwilligers van Staatsbosbeheer een tiendpaal gevonden.

"Deze ontdekking raakt de harten van mensen die betrokken zijn bij de Zeeuwse cultuurhistorie", aldus Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ).  "De tiendpaal staat nog op de originele plaats en dit is voor Walcheren een unicum."

Rechten

De twee tiendpalen van de 'Tiendenblok van de Cappelaen in Oostcapelle' zijn gevonden toen men park Westhove weer in de oorspronkelijke stijl van de eind negentiende eeuwse Engelse landschapstuin wilde brengen.

De wettelijke rechten op deze palen zijn ruim honderd jaar geleden afgeschaft, aldus SLZ. "Deze rechten bestonden uit het afdragen van een tiende van de opbrengst aan de eigenaar van de grond. Vooral landbouwproducten, maar ook lammer-tienden kwamen voor."

Later werden deze rechten verhandeld. "Dit tiendrecht is een eeuwenoude kerkelijke vorm van belastingheffing. In 764 vaardigde Pepijn van Herstal, de vader van Karel de Grote, een decreet uit dat bepaalde dat voortaan iedereen tiendenbelasting aan de kerk was verschuldigd. Saillant detail is dat de tienden van Walcheren in de praktijk een elfde deel bleken te zijn.’

Verdwenen

In de afgelopen eeuw is er op Walcheren veel gebeurd rondom de tiendpalen. Onder meer door de inundatie in 1944 en de daaropvolgende twee ruilverkavelingen zijn veel palen verdwenen.

"Gelukkig komen er nog steeds tiendpalen boven water. Voor de historische waarde van deze palen is het niet belangrijk dat de palen op de originele plaats staan, het is interessanter om te weten waar ze vandaan komen."

Publiciteit

De gemeente Veere heeft geld vrijgemaakt om de culturele waarde van de historische tiendpalen in de publiciteit te brengen. Deze week zijn er bordjes aangebracht voor de tiendpalen in het bos van Westhove, bij het wandelpad door het Veerse bos en bij boerderij de Visser in Boudewijnskerke.