In Zeeland daalt het aantal nieuwe WW-uitkeringen het meest van de zuidelijke regio's. Dat maakt het UWV donderdag bekend. 

De Nederlandse economie blijft zich herstellen en dit manifesteert zich in minder nieuwe WW-uitkeringen. In het zuiden daalt het aantal nieuwe WW-uitkeringen volgens het UWV sneller dan landelijk.

Daling

In Zeeland is deze daling het sterkst. "Dat heeft te maken met de regionale sectorstructuur", schrijft het UWV in een persbericht. "In Zeeland komt een groot deel van de daling voor rekening van de sectoren zorg & welzijn en zakelijke diensten."

Begin 2015 had met name de thuiszorg het zwaar. Dit leidde toen tot een groter aantal nieuwe WW-uitkeringen vanuit de sector zorg & welzijn. In 2016 gaat het onder andere vanwege de aanhoudende vergrijzing weer beter met de werkgelegenheid in de zorg. 

Zo zijn er in de eerste helft van 2016 in Zeeland vierhonderd minder nieuwe uitkeringen vanuit de sector zorg & welzijn dan in de eerste helft van 2015. Dat is een daling van 41 procent. Landelijk is de daling negentien procent.’

Uitzendwerk

Ook de zakelijke diensten doen het in Zeeland goed. "Er zijn bijna vierhonderd minder nieuwe WW-uitkeringen
vanuit de zakelijke diensten dan vorig jaar. Dat is een afname van 23 procent." Landelijk is de afname volgens het UWV elf procent.

Zakelijke diensten bestaan voor een groot deel uit uitzendwerk. De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) rapporteert over de eerste helft van 2016 een toename van tien procent in het aantal gewerkte uren ten opzichte van dezelfde periode in 2015.

Uitkeringen

Eind juni waren er in Zeeland achtduizend lopende WW-uitkeringen. Het aantal WW-uitkeringen in Zeeland is in juni met 250 gedaald (-3 procent) ten opzichte van vorige maand. Landelijk daalt het aantal lopende WW-uitkeringen volgens het UWV met twee procent.

Het aantal WW-uitkeringen in Zeeland is vijf procent hoger dan een jaar geleden, een verschil van vierhonderd uitkeringen. Landelijk is er een stijging van zeven procent. Eind juni 2016 zijn er in Nederland 438.500 lopende
WW-uitkeringen.