Zeeuws onderwijs wil dekkend vervoersnetwerk

Zeeuwse scholen overhandigden donderdag in Middelburg een manifest aan gedeputeerde Harry van der Maas van de provincie Zeeland. Hierin staan hun ambities voor de toekomst van het onderwijs in Zeeland. Ze vragen de Zeeuwse overheden, bedrijven en instellingen hun doelen te steunen.  

Het manifest komt van de Zeeuwse scholen voor voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Zij vragen hiermee om een dekkend netwerk van openbaar en/of leerlingenvervoer, met een krachtige, als één team opererende Zeeuwse overheid en een Zeeuws Onderwijs & Werk Pact.

"Het onderwijs in Zeeland is van hoog niveau, op meerdere plekken wordt excellent onderwijs geboden", laat Scalda namens de scholen weten. "Tegelijk is er sprake van sterk dalende leerlingenaantallen. Overheidsmaatregelen hebben in het hele onderwijs een relatief grote impact en de financiële gevolgen ervan treffen de provincie soms meer dan evenredig."

Voor de realisatie van de ambities van het Zeeuwse onderwijs is volgens Scalda een verdergaande samenwerking binnen en buiten het onderwijs een vereiste. 

Het manifest is een uitnodiging aan de partners om te praten over de ambities. Dit zijn behoud en versterking van de onderwijsinfrastructuur, talentontwikkeling in een dynamische wereld, stageplaatsen en perspectief op werk voor alle jongeren en het verder ontwikkelen van excellent onderwijs. "We spreken de instellingen aan op hun verantwoordelijkheden wanneer hun daden achterblijven."

Appèl

Het manifest is overhandigd aan gedeputeerde Harry van der Maas, in aanwezig van de onderwijswethouders van de Zeeuwse gemeenten. "Het appèl op de Zeeuwse overheden, bedrijven en instellingen bestaat uit drie punten."

Het eerste is een masterplan voor de bereikbaarheid van het Zeeuwse onderwijs. Dat moet resulteren in een dekkend netwerk van openbaar en/of leerlingenvervoer dat leerlingen en studenten in staat stelt om de opleiding van hun voorkeur binnen Zeeland te volgen.

Het tweede appèl is een krachtige, als 'één team' opererende overheid. "Het is van belang dat alle Zeeuwse gemeenten meedoen en 'gemeentegrensoverstijgend' denken en handelen."

De derde oproep is een samenwerkingsverband met Zeeuwse overheden, bedrijven en instellingen voor de realisering van de onderwijsambities, in het bijzonder voor een 'Onderwijs & Werk Pact'.

Tip de redactie