Financiële problemen Vlissingen nog lang niet voorbij

De gemeente Vlissingen heeft een negatieve algemene reserve van 84,4 miljoen euro. 

De reserve was al negatief voor 2015 en vorig ging de gemeente er door bijna 60 miljoen euro aan verwachte verliezen opnieuw op achteruit.

Dat blijkt uit de jaarrekening over 2015. Volgens wethouder John de Jonge is "alle ellende" nu wel in het enorme bedrag verwerkt, inclusief de verwachte tekorten op de grondexploitatie van het Scheldekwartier. "We weten nu welk probleem we moeten oplossen. Ik had, voordat ik wethouder werd, er wel een beeld van, maar duidelijk is het nooit geweest. Nu wel. We hebben alle lucht uit de balans laten lopen."

Artikel 12

Vlissingen kan het probleem niet alleen oplossen. Het is al een Artikel 12-gemeente, daardoor krijgt de gemeente extra geld uit het gemeentefonds maar moet wel aan aanvullende voorwaarden voldoen.

In augustus wordt een aanvullende uitkering van het Rijk van bijna 4,2 miljoen euro overgemaakt om de financiële nood te verminderen, dat is ongeveer de hoogte van het begrotingstekort over 2015.

Molensteen

Er lopen nog meerdere onderzoeken die moeten uitwijzen hoe Vlissingen de financiële problemen kan oplossen. Daarbij wordt volgens De Jonge ook gekeken naar de verantwoordelijkheden van ministeries inzake het Scheldekwartier, de molensteen rondom de nek van de gemeente.

Tip de redactie