'Riet goed voor zoetwatervoorziening deltagebied'

Riet kan de zoetwatervoorziening in deltagebieden, zoals zuidwest-Nederland vergroten. Dat stelt de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen dinsdag na onderzoek met verschillende partijen.

"Een rietveld kan fungeren als natuurlijke voorzuivering voor productiewater voor industrie en landbouw", laat de hogeschoolwoordvoerder namens de samenwerkende partijen weten.

De HZ voerde het onderzoek uit met onder meer de Provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen, Dow, Evides Industriewater, Deltares, Universiteit Gent en Staatsbosbeheer. "Met de kennis uit dit onderzoek kan de zelfvoorziening van zoetwater vergroot worden op plaatsen met onvoldoende externe zoetwateraanvoer."

De aanleiding voor het onderzoek was de vraag vanuit de industrie om de leveringszekerheid van zoetwater te vergroten. "Belangrijk daarbij was dat de oplossing duurzaam is." 

Rietvelden

Het gebied waarop dit onderzoek gebaseerd is, ligt tussen het kanaal van Gent naar Terneuzen, de N61 en Braakmankreek, waar ook Dow Benelux gevestigd is.

"De watervoorziening is afhankelijk van de Biesbosch-bekkens en Belgisch polderwater. Op deze locatie is onderzocht of de waterkwaliteit van verschillende bronnen, zoals brak oppervlaktewater en afstromend regenwater, verbeterd kon worden door gebruik te maken van natuurlijke wetlands (rietvelden)."

Het onderzoek wijst volgens de HZ uit dat daarvoor een aangelegd rietveld van naar schatting 2,5 hectare nodig is. "Wanneer het water uit het wetland stroomt, moet het brakke water nog deels ontzilt te worden, voordat het bruikbaar zoet water is."

Duur

De aanleg van het wetland is wel relatief duur, aldus de hogeschool, voornamelijk door de noodzakelijke verbindende infrastructuur. "Bovendien kan het wetland in het zomerseizoen de behoefte aan zoetwater niet volledig dekken.

Om de kennis uit het theoretisch onderzoek te bevestigen, adviseert de HZ een klein demonstratie-wetland aan te leggen bij het terrein van Dow voor praktijkonderzoek.

Tip de redactie