Vlissingen heeft nieuw bos

De natuurcompensatie Nolle-Westduin in Vlissingen is woensdag officieel opgeleverd. 

Om de verloren natuur voor de kustversterking die waterschap Scheldestromen in 2010 uitvoerde in Vlissingen te compenseren zijn er een bos, watergangen, natuurspeelplaats, wandelpaden en een overzichtsplateau met bankjes aangelegd.

Bert de Smet van het waterschap en de Vlissingse wethouder John de Jonge (Lokale Partij Vlissingen) onthulden woensdag het bord bij de entree van het nieuwe natuurgebied.

De natuurcompensatie is eind vorig jaar begonnen met een onderzoek naar explosieven en munitie, omdat er tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar in het gebied gevochten is.

Daarna zijn langs de duinen, tussen hotel Westduin en de Burgemeester Van Woelderenlaan, dode bomen gekapt.

Natuurspeelplaats

Vervolgens kon begonnen worden met de aanleg van de watergang, greppels, schelpenpaden, schrale zilte grasvelden, kustbos en een mountainbikeroute en ruiterpad naast het parkeerterrein bij duinovergang Westduin.

Ook is er een plateau met bankjes ingericht en een natuurspeelplaats voor kinderen met buizen waar zij doorheen kunnen kruipen en vrij kunnen spelen. De begroeiing is pas aangeplant en bestaat uit esdoorn, vogelkers, verschillende soorten wilgen en struiken.

"De zeedijk en duinen langs het Nollestrand en Westduin zijn in 2009 en 2010 zestig tot tachtig meter breder geworden aan de landzijde", vertelt de Smet. "Ook is de dijk verhoogd en heeft aan de zeezijde een steenbekleding gekregen. Tien jaar geleden zijn de Zwakke Schakels in Zeeland vastgesteld. Dat zijn Westkapelle, West- Zeeuws-Vlaanderen en hier."

Op Walcheren is het werk klaar. "De dijken voldoen nu aan de veiligheidsnorm."

Miljoen

Omdat het waterschap zes hectare bos heeft gerooid om de zeewering landinwaarts breder te maken en veel begroeiing is gekapt, moest zij dit natuurverlies compenseren met de aanleg van twaalf hectare nieuwe natuur.

Zeven hectare had het waterschap al in eigendom, de overige vijf landbouwgrond op het Galgenveld zijn onteigend middels een gerechtelijke procedure. De natuurcompensatie kost Scheldestromen 1,8 miljoen euro.

In eerste instantie zou in Westduin dertig hectare grond gecompenseerd worden. Omdat dit een jarenlang gesteggel opleverde tussen de grondeigenaren, gebroeders Kluijfhout en Oostdijk Recreatie, en het kostenplaatje flink opliep, heeft het waterschap van de overige achttien hectare afgezien.

Ook voor een bruggetje over de watergang en het doortrekken van de fietsroute naast het nieuwe schelpenwandelpad had het waterschap geen budget meer. "Wel hebben we nu mooie fietspaden op het duin en onderlangs de duinen."

Aanwinst

De Smet vindt het project een aanwinst voor Vlissingen. "Staatsbosbeheer gaat alles onderhouden en het project is gesubsidieerd door het Hoogwaterbeschermingsprogramma van het Rijk."

Tip de redactie