Vlissingen wil fusie herdenkingscomités

Het college van burgemeester en wethouders wil dat de werkgroep 'Oorlogsjaren in Vlissingen' samengaat met het Comité Bevrijding Vlissingen. 

Volgens het gemeentebestuur van Vlissingen zit er veel overlap in hun werkzaamheden.

De werkgroep wil de oorlogsjaren in Vlissingen blijvend onder de aandacht brengen. Ze probeert vooral jonge mensen enthousiast te maken om activiteiten op poten te zetten waarmee de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht.

Herinneringsgebied

Het Comité Bevrijding Vlissingen organiseert de jaarlijkse herdenkingen en was betrokken bij de aanleg van het herinneringsgebied op de Groene Boulevard. De twee organisaties staan overigens niet helemaal los van elkaar en werken op bepaalde gebieden samen.

Adhesie

'Oorlogsjaren in Vlissingen' krijgt een adhesiebetuiging van het college om haar activiteiten aan te bevelen bij het Hurgronje Fonds, dat goede doelen in Zeeland ondersteunt.

Tip de redactie