Als het stadskantoor van Middelburg verhuist naar het kantoor van Waterschap Scheldestromen levert dat geen besparing op. Dat zeggen de besturen van de organisaties.

De besturen zien af van het plan om samen in één gebouw te trekken. Zowel de gemeente als het waterschap zit in een te grote jas. In beide kantoren is veel ruimte over.

De twee stelden een paar maanden geleden een onderzoek in om samen in het kantoor van het waterschap verder te gaan. Alle onderzoeken wijzen echter uit dat de kosten op het moment hoger zijn dan de opbrengsten.

"We houden de optie open om in de toekomst alsnog opnieuw de mogelijkheden te bekijken", zeggen ze. Voornaamste reden voor het afblazen van de verhuizing is dat de markt voor grote kantoren op het moment niet gunstig is.

Opleveren

Verkoop zou minder opleveren dan het bedrag waarvoor de panden in de boeken staan. Het zou zelfs te weinig opbrengen om de leningen die op de panden rusten af te lossen.

Zowel het waterschap als de gemeente gaat actief op zoek naar huurders voor de lege ruimten.