Waterschap Scheldestromen organiseert woensdag 13 juli een informatiebijeenkomst over het watersysteem op Walcheren. 

Het waterschap heeft het huidige watersysteem onderzocht en geanalyseerd.

Het is het begin van een onderzoek om na te gaan of het onder normale en extreme omstandigheden goed functioneert en klaar is voor de gevolgen van de klimaatverandering.

Voor de analyse heeft het waterschap gebruik gemaakt van gegevens over het peilbeheer en de neerslag en zich gebaseerd op ervaringen uit de praktijk.

Belangen

De organisatie wil rekening houden met de belangen van de landbouw, natuur, recreatie, bedrijfsleven en inwoners. Alle partijen zijn dan ook welkom op 13 juli.

De discussie moet weer informatie opleveren voor de te nemen maatregelen. Deze worden in een volgende bijeenkomst aan de belanghebbenden voorgelegd.

De informatiebijeenkomst begint volgende week woensdag om 19.30 uur in Hof Poppendamme in Grijpskerke.