De explosieven in de kavel waarop de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen moet verrijzen worden dinsdag, woensdag en donderdag onschadelijk gemaakt. 

Het gaat om vijf explosieven. Dinsdag zijn eerst de twee grote vliegtuigbommen aan de beurt.

Deze worden gedemonteerd en klaar gemaakt om donderdag tot ontploffing te worden gebracht.

Woensdag worden de overige drie bommen onschadelijk gemaakt.

Bedrijven

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zorgt voor het onschadelijk maken van de explosieven. Om alles veilig te laten verlopen moeten enkele bedrijven in de omgeving van de Marinierskazerne worden ontruimd.