Voor het zevende opeenvolgende jaar waardeert Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) de borstkankerzorg van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) met het Roze lintje. De operaties vinden overwegend plaats in Vlissingen.

BVN is de patiëntenvereniging voor mensen die te maken hebben of hebben gehad met borstkanker. Het Roze lintje is ook het logo van Pink Ribbon, die met diverse acties aandacht vraagt voor borstkanker.

BVN heeft de criteria in vergelijking met voorgaande jaren verscherpt naar patiëntenwensen. "Het ADRZ
voldoet aan alle verplichte criteria en aan minstens 7 van de 9 overige voorwaarden", laat een ziekenhuiswoordvoerder maandag weten. "Het ziekenhuis scoort hiermee in de top van de Nederlandse ziekenhuizen."

Bij de criteria gaat het om de samenstelling van het multidisciplinaire behandelteam, de kwaliteit en ervaring van de borstkankerchirurgen, maar ook om de snelheid van diagnostiek en behandeling. "Bovendien tellen de ervaringen van de patiënten ook mee."

Versnellen

Het ADRZ is voortdurend bezig met het stroomlijnen en versnellen van de zorg aan borstkankerpatiënten. Het ziekenhuis telt vier ervaren borstkankerchirurgen. "In 2015 voerden zij samen ruim tweehonderd operaties uit."

In het ADRZ worden patiënten behandeld door een mammachirurg samen met een verpleegkundig specialist en bij de begeleiding rondom de operatie speelt ook de mammacareverpleegkundige een belangrijke rol. Elke nieuwe patiënt wordt wekelijks besproken in een multidisciplinair overleg. Er is ook aandacht voor de psychosociale aspecten van borstkanker, waarbij medisch psychologen kunnen worden ingezet.

"De bij de borstkankerzorg betrokken medisch specialisten en medewerkers van het ADRZ zien het lintje als
een bevestiging dat de kwaliteit van de borstkankerzorg uitstekend is en dat het ziekenhuis voldoet aan de
steeds hogere criteria die patiënten, zorgverzekeraars en de wetenschappelijke vereniging hanteren."

Ook zorgverzekeraar CZ heeft de borstkankerzorg van het ADRZ volgens de woordvoerder ingedeeld in de hoogste categorie: Beste Zorg.