De Lokale Partij Middelburg (LPM) wil inzicht in alle communicatie van en naar de gemeente over de overkapping op het Parelplein in Middelburg. 

Als fractievoorzitter Piet Kraan dat niet krijgt, doet hij een beroep op de wet openbaarheid van bestuur (WOB). Kraan doelt op de communicatie tussen de gemeente en de bemiddelaar in het conflict over de overkapping tussen de gemeente en Stichting Welzijn Middelburg (SWM), en de gemeente en andere deelnemers aan de bemiddeling.

Bovendien wil Kraan weten welke opdracht de bemiddelaar van het college van burgemeester en wethouders heeft gekregen.

De poging om bewoners op één lijn te krijgen over de mogelijke sloop van de overkapping is mislukt. Een deel van de omwonenden wil dat hij verdwijnt, omdat het een hangplek zou zijn, een ander deel wil juist dat het bouwwerk blijft staan, omdat het het hart van de wijk is.

Partijdigheid

Kraan zegt dat over de bemiddelingspoging 'de schijn van partijdigheid' hangt. Volgens hem was er na een eerste ontmoeting namelijk overeenstemming over het behoud van de overkapping in combinatie met een speelplaats. Tijdens de tweede ontmoeting was een aantal bewoners van mening veranderd en ging vol voor de sloop. 

Dat heeft volgens de LPM de sociale cohesie in de wijk geen goed gedaan. Kraan heeft het vermoeden dat de switch is gestuurd. "Dit bevreemdt ons zeer", schrijft Kraan in zijn vragen aan het college. "Wij hebben geen redenen om aan de integriteit van de bemiddelaar te twijfelen. Dan resten slechts andere mogelijkheden."