De Lokale Partij Middelburg (LPM) vindt dat het woonklimaat in de Edelstenenbuurt stagneert, "zo niet aan het verslechteren" is.

Dat zegt fractievoorzitter Piet Kraan in een open brief aan woningcorporatie Woongoed en in vragen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg.

Volgens het raadslid gebeurt er veel goeds in de wijk, mede door "de vele inspanningen van vrijwilligers", maar moet er ook nog het nodige gebeuren.

Kraan somt enkele punten op waardoor het er de laatste tijd niet beter op wordt voor bewoners, zoals het gebrek aan speelplekken voor kinderen, slecht onderhoud van de openbare ruimte, onvoldoende toezicht in de openbare ruimte, veel overlast en een toename van het aantal misdrijven.

Hij wil onder meer dat het college iets aan de kwaliteit van de openbare ruimte doet en in overleg gaat met Woongoed om zaken te verbeteren. Hij heeft de woningcorporatie ook opgeroepen om in actie te komen.