Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen zegt niets te weten over incidenten in wooncomplex Scheldeplein. 

Pim Kraan van Progressief Ondernemend Vlissingen (POV) had vragen gesteld naar aanleiding van klachten van bewoners. Zij zijn het niet eens met het toewijzingsbeleid van eigenaar Woongoed en willen dat het complex weer exclusief voor 55-plussers wordt.

Nu zou woningcorporatie Woongoed te veel 'probleemgevallen' dumpen in de appartementen. Kraan zegt dat sommige van de jonge bewoners voor problemen zorgen. Er is volgens hen een aantal incidenten geweest waarbij de politie heeft moeten ingrijpen.

Het Vlissingse college zegt van niets te weten. "Navraag bij de wijkagent levert ook niets op", schrijft het gemeentebestuur in antwoord op de vragen van Kraan. "Zoals in ieder complex komen ook hier incidenteel problemen voor."

Zomer

Tussen de opnieuw opgerichte bewonerscommissie en Woongoed is begin juni overleg geweest over de situatie. Daarin zijn drie incidenten besproken.

Naar aanleiding daarvan zijn afspraken gemaakt tussen de woningcorporatie en bewoners. Na de zomer praten de partijen verder.