De gemeente Veere gaat investeren in onder meer duurzaamheid en het verbeteren van haar digitale dienstverlening.

"Na jaren van bezuinigen durft de gemeente weer meer geld uit te geven", vertelt wethouder René Molenaar bij de presentatie van de kadernota. "Onze financiële positie is sterk".

Nieuw is dat de gemeenteraad de bestemming voor 250.000 euro per jaar zelf invult, waar voorheen het college van burgemeester en wethouders dit deed. "Dat levert hopelijk goede politieke discussies op."

De kadernota voor 2017 tot en met 2020 laat voor de komende jaren zien dat de gemeente Veere budget heeft voor nieuw beleid. Dat wil ze onder meer inzetten voor duurzaamheid, dienstverlening en onderhoud.

"We willen qua duurzaamheid een voorbeeldgemeente worden in Nederland", aldus Molenaar. Veere gaat groener worden onder meer combineren met efficiënter gebruik van de accommodaties in de gemeente.

"We hebben te veel gemeentelijke accommodaties en daar willen we vanaf. Maar niemand is blij als de gymzaal in het dorp sluit. We willen nieuwe gebouwen realiseren die in de behoefte van de kern voorzien en energieneutraal zijn, zodat we op de lange termijn geld besparen."

Samenwerken

Hiervoor wil de gemeente samenwerken met partners. "Zo bood de muziekvereniging in Zoutelande aan de nieuwe multifunctionele accommodatie in het dorp te beheren, omdat zij toch in het gebouw zijn."

Voor dit beleid moet Veere wel investeren in nieuwe gebouwen voordat ze profiteert van de energiebesparing. Daar is financiële ruimte voor. De gemeentelijke dienstverlening is een ander thema in de kadernota. "Hierin willen we heel goed worden", zegt Molenaar.

De afgelopen jaren is de ambtelijke organisatie gekrompen van 178 naar 151 fte (fulltime eenheden) om te bezuinigen. "Met onze huidige taken is dit een goede omvang. We willen snel en flexibel zijn en daarom huren we soms voor projecten extern mensen in."

Onderhoud

Op onderhoud, bijvoorbeeld in de openbare ruimte, is de laatste jaren ook bespaard. Er is nu budget om dit deels terug te draaien.

"We willen de dorpsentrees verfraaien. In de dorpen leven vaak ideeën voor de openbare ruimte. Daarvoor reserveren we geld. Maar dan moeten de burgers ook zelf de handen uit de mouwen steken."

Veerenaren kunnen de kadernota lezen op de website veere.nl.