De Zeeuwse gemeenten en het Energieservicepunt Zeeland (ESP) gaan in alle gemeenten in Zeeland voorlichtingsbijeenkomsten houden om sportverenigingen en andere verenigingen te helpen energie te besparen. 

‘Sportaccommodaties kunnen vaak veel energie besparen zonder dat ze dat zelf weten’, aldus de organisatie van de bijeenkomsten. ‘De mogelijkheden om energie te besparen en zelf op te wekken worden ook steeds eenvoudiger en betaalbaarder.’

Energiescan

De voorlichtingsbijeenkomsten zijn bestemd voor alle verenigingen die over een accommodatie beschikken en zelf maatregelen kunnen nemen om energie te besparen of op te wekken.

‘Na de eerste bijeenkomst kunnen verenigingen zelf aan de slag. Zij kunnen met een energiescan, die zij deels zelf invullen, het energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van hun verenigingen in beeld brengen. Met de scan wordt duidelijk welke maatregelen mogelijk zijn en wat de kosten en de terugverdientijd van de verschillende maatregelen zijn.’

Vervolgbijeenkomsten

Later dit jaar worden er vervolgbijeenkomsten gehouden waarbij het maken van een plan van aanpak centraal staat. In dit plan staat welke maatregelen uiteindelijk genomen worden, welke stappen daarvoor gezet moeten worden en de wijze waarop bestuur en leden van de club bij het project betrokken worden.

Ook krijgen deelnemers instructie over welke maatregelen zij gemakkelijk zelf kunnen doorvoeren.