Het veiligheidsbeeld in Zeeland is volgens de politie goed. Dat concludeert Ronald Weydema, districtschef Zeeland van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant, donderdag bij de presentatie van de nieuwste cijfers van woninginbraken, overvallen en straatroven in Zeeland. "Het is hier heel veilig." 

Het aantal overvallen en straatroven in de provincie is dit jaar wel gestegen in de maanden tot en met mei, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het aantal overvallen ging van vijf naar elf en het aantal straatroven van zes naar tien.

"Maar we zien wederom een duidelijke daling van het aantal woninginbraken en dat vind ik bijzonder." Waar er vorig jaar tot en met mei 448 woninginbraken waren gepleegd in de hele provincie, zijn dat er de afgelopen maanden 321.

"De grootste daling betreft Vlissingen en Middelburg. In Vlissingen daalde het aantal van honderd naar zestien en in Middelburg van honderd naar 35."

Preventie

Een verklaring voor de daling ligt volgens Weydema onder meer in het feit dat de politie mensen kon aanhouden voor betrokkenheid bij meerdere feiten. Ook hebben agenten extra aandacht voor bijvoorbeeld mensen die net zijn vrijgekomen.

"De winst zit ‘m in preventie. Het veiligheidsbeeld kan fluctueren, over een paar maanden zijn er misschien meer inbraken, maar we zien echt een dalende trend."

De elf overvallen in de eerste vijf maanden van 2016 vonden verspreid over de provincie plaats. "Vaak was er meer aan de hand bij die overvallen, zoals een criminele aanleiding."

Lokaal

De tien straatroven zijn volgens Weydema vaak door lokale daders gepleegd. “Deze zaken zijn bijna allemaal opgelost, al zijn de straatroven daarmee niet voorkomen.”

Weydema laat weten dat de politie blijft inzetten op het bestrijden van woninginbraken, overvallen en straatroven.