Waterschap Scheldestromen en de gemeenten Veere en Vlissingen willen beter samenwerken op het gebied van het kust- en strandbeheer. 

Er loopt momenteel een onderzoek naar mogelijke verbeteringen. Voor het einde van het jaar moet dat klaar zijn, zodat de samenwerking op 1 januari 2017 gestalte krijgt. "Je kunt het strand niet los zien van een dijk of een duin", zegt dijkgraaf Toine Poppelaars.

Toch werken het waterschap en de gemeenten nu nog los van elkaar op het gebied van het beheer. "Soms zie je mensen van het waterschap een prullenbak legen, terwijl even later iemand van de gemeente komt aanrijden. Dat kan efficiënter", aldus wethouder John de Jonge van Vlissingen.

Veiligheid

Naast het schoonmaken van de stranden, dijken en duinen gaat het onder meer om taken als veiligheid, het voldoen aan de eisen voor de blauwe vlag, maar ook de pacht en de regels rondom strandhuisjes. Scheldestromen, Veere en Vlissingen willen uiteindelijk toewerken naar één beheersorganisatie.

De veranderingen mogen niet ten koste gaan van de kwaliteit en moeten leiden tot een betere verhouding tussen de kosten en opbrengsten.

Het waterschap en Vlissingen kwamen eind vorig jaar in botsing over de huur van de stranden. Scheldestromen wilde de bestaande huurcontracten opzeggen, maar Vlissingen stapte naar de rechter om dat besluit uit te stellen. De overeenkomst is nu verlengd tot 1 januari 2017.

De onderhandelingen over de nieuwe huurprijzen maken deel uit van de afspraken op het gebied van het beheer.