Op het marinefregat Zr. Ms. De Ruyter zijn woensdagmiddag de handtekeningen onder de vierde overeenkomst voor de bouw van de Marinierskazerne ondertekend. 

"We komen nu in een nieuwe fase van een prachtig project", zei Schout-bij-nacht Frank Foreman, die zijn handtekening namens het ministerie van Defensie zette.

In de overeenkomst staan onder meer afspraken over het saneren van de grond en de kosten van het ruimen van niet-ontplofte explosieven.

Volgens Foreman kunnen alle partijen nu toewerken naar de aanbesteding, die "niet eerder dan eind deze zomer" plaatsvindt. Aan het einde van het jaar nodigt de Rijksgebouwendienst drie consortia uit om te gaan rekenen. De winnaar wordt pas in het voorjaar van 2018 bekend gemaakt.

Bewoners

Daarna kan de bouw beginnen. "De eerste bewoners zullen eind 2020 in de kazerne zitten en halverwege 2021 moet alles klaar zijn", aldus Foreman.

Naast de Schout-bij-nacht zetten ook burgemeester Bas van den Tillaar van de gemeente Vlissingen, dijkgraaf Toine Poppelaars van Waterschap Scheldestromen en gedeputeerde Carla Schönknecht hun handtekeningen onder de contracten. De laatste noemde het ‘een hele bijzondere dag’.

In de kazerne komen straks 1800 mariniers. Het terrein beslaat zo’n 70 hectare, gelijk aan 140 voetbalvelden.