De gemeente Vlissingen, de provincie, Waterschap Scheldestromen en het ministerie van Defensie ondertekenen van de overeenkomst voor de bouw van de Marinierskazerne in de Buitenhaven. 

De laatste plooien over de financiering zijn onlangs glad gestreken. De partijen moesten het nog eens worden over het bomvrij maken van het terrein. 

Als de handtekeningen onder de overeenkomst staan, staat niets de bouw van de kazerne meer in de weg. De betrokken partijen tekenen de contracten op het marinefregat Zr. Ms. De Ruyter.

De marinierskazerne wordt pas in 2021 volledig in gebruik genomen.