Zeeuws CZW Bureau wil doorgaan met 'Laat ze niet (ver)zuipen!'

Zeeuwse kinderen en hun ouders weten meer over de gevaren van alcoholgebruik op jonge leeftijd, accepteren de leeftijdsgrens van achttien jaar vaker en alcoholverstrekkers leven de regels beter na. Dat concludeert het CZW Bureau (College Zorg en Welzijn) na onderzoek.

Het bureau stelt daarmee dat de Zeeuwse jeugd- en alcoholcampagne ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’ zijn vruchten afwerpt. “Maar we zijn er nog niet”, zegt projectleider Mischa Laeven. “We moeten erop blijven inzetten dat jongeren onder de achttien jaar geen alcohol drinken.”

Binnenkort besluiten de dertien Zeeuwse gemeenten of ze de campagne willen voortzetten.

Om de resultaten van de campagne in beeld te brengen – de Zeeuwse aanpak ‘Jongeren en alcohol’ is in september 2010 opgezet – is in april en mei een draagvlakonderzoek onder jongeren en ouders en een naleefonderzoek onder alcoholverstrekkers uitgevoerd.

Maandag zijn de uitkomsten gepresenteerd. “Ik ben gematigd blij”, zegt Laeven erover.

“Er is meer acceptatie voor de norm dat je geen alcohol moet drinken onder de achttien jaar. De gemiddelde leeftijd waarop jongeren vinden dat ze alcohol mogen drinken ligt op 17,5 jaar bij twaalf- tot en met vijftienjarigen en op zeventien jaar bij zestien- en zeventienjarigen. Dichterbij de achttien jaar zijn jongeren toch meer bezig met alcohol.”

Verstandiger

Inmiddels weten jongeren en hun ouders volgens Laeven meer over de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik. “Negen op de tien ouders denkt dat met kinderen praten over alcohol ervoor zorgt dat zij verstandiger met alcohol omgaan. 54 procent van de ouders zegt achttien jaar als leeftijdsgrens te hebben.”

Om de bewustwording bij de overige ouders te vergroten, is het volgens de projectleider belangrijk dat de campagne doorgaat.

De gemiddelde leeftijd waarop zestien- en zeventienjarigen voor het eerst alcohol drinken is gestegen ten opzichte van 2011 van 14,5 jaar naar 15,1 jaar, vertelt Laeven. 

“Zo’n tachtig procent van de zestien- en zeventienjarigen drinkt. Om dat aantal naar beneden te krijgen, moeten we voorlichting blijven geven. Alcohol is zo verwerven met het leven. Al in de opvoeding krijgen veel kinderen mee dat bij iets leuks wijn of bier op tafel komt. Die norm veranderen vergt een lange adem.”

Breed

Het werkt volgens Laeven het beste om met een breed scala aan partijen – bij deze campage zijn de gemeenten, maar ook de politie, GGD Zeeland en Indigo Preventie betrokken – te werken en niet alleen kinderen en hun ouders te benaderen, maar ook bijvoorbeeld de scholen en alcoholverstrekkers.

Deze laatste groep leeft de regels volgens Laeven beter na sinds 2014. Voor dit onderzoek bezochten mysteryshoppers alcoholverstrekkers in alle dertien Zeeuwse gemeenten.

“Voor een vrijwilliger in een sportkantine kan het lastig zijn om een boomlange jongen van zeventien jaar een biertje te weigeren. Daarom zijn er ook voorlichtingsbijeenkomsten, zoals op 23 juni in De Stenge in Heinkenszand, voor vrijwilligers van sportkantines.”

Brugklas

Voor de totale aanpak noemt Laeven het belangrijk dat er bijvoorbeeld ook op scholen voorlichting is. De overgang naar het voortgezet onderwijs is voor veel kinderen het punt dat ze meer geïnteresseerd raken in alcohol, aldus Laeven.

“De brugklas is daardoor ook voor ouders een goede periode om over alcohol te praten met hun kind. Op die leeftijd staan ze daarvoor het meest open.”

Laeven zegt het spannend te noemen of de gemeenten willen doorgaan met ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’. “Maar ik heb er een goed gevoel over. Ik denk dat de gemeenten inzien dat de campagne nut heeft. Deze onderzoeken tonen aan dat we vooruit gaan. Maar educatie, bewustwording, handhaving en regelgeving blijven hard nodig.”

Tip de redactie