Plannen voor ondernemersfonds Baskensburg Vlissingen

Als genoeg ondernemers erachter staan, wordt het Vlissingse bedrijventerrein Baskensburg een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Dan stoppen alle ondernemers jaarlijks geld in een fonds om nieuwe plannen voor het bedrijventerrein te financieren. 

De vereniging Vlissingse Ondernemers Baskensburg (VOB) heeft haar voelsprieten al uitgestoken onder de ondernemers en krijgt volgens secretaris Jan Kees Mol positieve reacties. "Een BIZ zorgt voor betrokkenheid vanuit de ondernemers om Baskensburg te revitaliseren."

Omdat de VOB de voordelen ziet van een BIZ werkt ze hier al langer aan. De vereniging heeft gesproken met ondernemers uit de binnenstad – ook een BIZ – en die zijn er volgens Mol positief over.

"De afgelopen weken hebben we mondeling een peiling over de BIZ gehouden onder het gros van de ondernemers van Baskensburg en zij zijn overwegend positief." 

College

Ook het college van burgemeester en wethouders hoopt dat het bedrijventerrein een BIZ wordt, zegt wethouder John de Jonge. "Zo kunnen we samen de schouders onder de revitalisering van Baskensburg zetten", vindt hij.

Bij een BIZ fungeert de gemeente als penningmeester. Zij int een belasting bij alle ondernemers – de WOZ-waarde van het bedrijfspand bepaalt de hoogte van de bijdrage – en van dit geld kan de VOB nieuwe plannen bekostigen.

De gemeente springt niet financieel bij, maar het college wil wel haar medewerking verlenen, omdat verzorgde bedrijventerrein bijdragen aan een goed imago van de stad.

Leegstand

"Het is niet goed voor een stad als je bij de entree een bedrijventerrein hebt met veel leegstand", zegt de Jonge. "Het belangrijkste is dat er nieuwe bedrijven op Baskensburg komen."

Om nieuwe ondernemers, maar ook klanten, te genereren voor het bedrijventerrein moet het er om te beginnen verzorgd uitzien.

"Er zijn al plannen die we via de BIZ kunnen financieren", vertelt Jan Kees Mol, directeur van het op Baskensburg gevestigde Afbouwned.

"Zoals duidelijke reclameborden aan de rand van het bedrijventerrein, gezamenlijk evenementen organiseren en extra aankleding om Baskensburg fleuriger te maken, zodat mensen langer blijven."

Onderhoud

Ook is het volgens Mol een idee om onderhoud van de gemeente voor een financiële bijdrage over te nemen. "Dan hebben we daarop meer invloed en zijn de lijntjes korter. Dat kan in samenwerking met Orionis. Als bijvoorbeeld het gras hoog staat, kun je daarvoor gelijk iemand inschakelen."

Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met het plan. Geeft zij groen licht, dan wil de VOB na de zomer een draagvlakmeting houden onder de ondernemers.

De BIZ wordt ingevoerd als van het totaal aantal ondervraagde ondernemers – er zijn er zo’n honderdtwintig op Baskensburg – minimaal vijftig procent reageert en van die minimaal vijftig procent ten minste tweederde vóór invoering is. De voorstemmers moeten meer WOZ-waarden vertegenwoordigen dan de tegenstanders.

Lobbyen

Komt er een BIZ, dan moeten eventuele tegenstemmers ook mee betalen. De signalen die de VOB tot nu toe opvangt, stemmen de vereniging volgens de secretaris positief over het draagvlak. "We zijn nog flink aan het lobbyen, maar verwachten vol enthousiasme met de BIZ aan de slag te kunnen gaan."

Als de regeling daadwerkelijk van kracht wordt levert dat jaarlijks een fonds met 50.000 tot 100.000 euro op, schat Mol. "Daarmee kun je mooie dingen doen."

Tip de redactie