Kenniscafé in Vlissingen over onderwijs

In het Arsenaal in Vlissingen vindt dinsdag 28 juni een kenniscafé plaats over het onderwijs in Zeeland. 

ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland organiseert de bijeenkomst, die als thema 'Focus op talent of arbeidsmarkt?' heeft.

Kenniscafés zijn discussiebijeenkomsten over actuele onderwerpen, die met veranderingen in de bevolkingssamenstelling te maken hebben. Na de inleidingen wisselen de aanwezigen met elkaar van gedachten over de gewenste aanpak.

De bijeenkomst duurt van 16.00 uur tot 18.00 uur en is bedoeld voor bestuurders uit het onderwijs, overheid en werkgevers, maar ook voor ouders, leerlingen en andere belangstellenden.

Kwaliteit

Er worden vanuit de maatschappij steeds meer vragen gesteld over de kwaliteit van het onderwijs in en de afstemming ervan op de arbeidsmarkt.

"De vraag is wat we voor onze jongeren in Zeeland willen, maar vooral ook wat willen ze zelf?" aldus de organisatie.

"Leiden we jongeren op in vakgebieden die aansluiten op de arbeidsmarkt in onze provincie of zetten we in op de talentontwikkeling van jongeren en hun ambities? Waar heeft Zeeland het meeste baat bij en wat is het beste voor de jongeren? Hoe pakt dit uit voor een regio als Zeeland waar de samenstelling van de bevolking drastisch wijzigt?"

Cijfers

Dick van der Wouw, onderzoeker bij ZB, presenteert cijfers en bespreekt ontwikkelingen op dit terrein.

Een panel van jongeren en vertegenwoordigers van het onderwijs, de overheid en de werkgevers gaat onder leiding van Marleen Vermeer hierover met elkaar in gesprek. Het publiek kan ook meediscussiëren.

Aanmelden voor het café kan tot dinsdag 21 juni. De toegang is gratis.

Tip de redactie