SP Middelburg trekt aan bel over Roundup

De SP in Middelburg wil dat de gemeente stopt met het gebruik van Roundup onder heggen in brandgangen. 

Gemeenteraadslid Inge Tupanwel-Adriaansen zegt veel klachten van bewoners, onder meer uit de wijk Nieuw Middelburg, te hebben ontvangen.

Hun tuinen grenzen aan de brandgangen "Het gif komt ook in de tuin van de bewoner waar kinderen en huisdieren verblijven, net zoals vogels, insecten amfibieën", schrijft Tupanwel-Adriaansen in vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen met glyfosaat, zoals Roundup, is sinds maart dit jaar verboden op verharde ondergronden. Op niet-verharde ondergronden mag het nog wel worden gebruikt.

Middelburg hanteert die methode dan ook nog steeds.

Doorsijpelen

De SP wil het liefste dat ze daarmee helemaal stopt, maar sowieso onder de heggen in brandgangen.

Als het college toch besluit door te gaan, hoopt Tupanwel-Adriaansen dat op de een of andere manier kan worden voorkomen dat het bestrijdingsmiddel naar de tuinen doorsijpelt.

Tip de redactie