Vragen over voorlichting aan Middelburgse aanstaande ouders

Hoe effectief is de voorlichting aan aanstaande ouders? Dat vragen de Middelburgse gemeenteraadsfracties van de ChristenUnie, SGP en het CDA aan het college van burgemeester en wethouders.

Gemeenten hebben een regierol in deze voorlichting. "Naar verwachting scheidt bijna de helft van de jonge aanstaande ouders", schrijven de drie partijen in schriftelijke vragen.

In de Wet publieke gezondheid staat dat gemeenten een regierol hebben in voorlichting aan aanstaande ouders. "Vanaf 2009 krijgen de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) hiervoor 5,8 miljoen euro per jaar", aldus de drie partijen. In de Jeugdwet staat dat gemeenten een expliciete rol hebben als het gaat om ondersteuning van ouders.

"Het Nederlands JeugdInstituut (NJI) concludeert in 2014 dat ouders in Nederland nauwelijks voorbereid worden op psychosociale aspecten en veranderingen in de relatie als gevolg van ouderschap, terwijl daaraan wel behoefte is."

Vechtscheidingen

In het Middelburgse gezondheidsbeleid lezen de drie partijen alleen over de cursus ‘Kind en echtscheiding’ die wordt gegeven.

In november wees de ChristenUnie op de brandbrief van een filosoof, pedagoog/registermediator, scheidingsonderzoeker en psycholoog aan alle gemeenten.

"Zij schrijven dat kinderen van gescheiden ouders twee keer zoveel problemen hebben als kinderen uit intacte gezinnen. De verwachting is dat bijna de helft van de jonge aanstaande ouders gaat scheiden. De brievenschrijvers verwachten dat deze cijfers verder oplopen als er geen betere voorlichting en begeleiding komt."

Bij vechtscheidingen kan de veiligheid van onder meer de kinderen in gevaar komen. De partijen willen weten welk beleid er in Middelburg is voor vechtscheidingen, met name voor de veiligheid van kinderen.

Tip de redactie