SP wil snel duidelijkheid over asielopvang

De SP-fractie in Middelburg snapt niet waarom het college van burgemeester en wethouders nog geen beleid heeft gemaakt over de opvang van asielzoekers. 

De raad heeft haar daar via een aangenomen amendement van 11 november 2014 om gevraagd. Het college kreeg de tijd tot 1 mei 2016. "Waarom is 1,5 jaar te kort om beleid te ontwikkelen?" is één van de vragen die de SP dan ook stelt.

Het college moet in het stuk duidelijk maken hoe zij asielzoekers het liefste wil opvangen en daarvoor niet zozeer rekening houden met de wensen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) als wel met de wensen (en bedenkingen) van het college zelf. De partijen willen bijvoorbeeld weten hoe het college denkt over de kansen en risico’s van kleinschalige opvang.

Deadline

De SP wil weten of het college al stappen heeft gezet en waarom de gemeenteraad niet is geïnformeerd dat de deadline niet werd gehaald. Ze wil ook zeker weten dat er nu eerst een beleidsstuk komt, voordat er nieuwe plannen naar buiten komen voor de opvang van asielzoekers.

De provincie heeft alle gemeenten de opdracht gegeven om voor de zomer met mogelijkheden te komen voor de opvang van 2500 extra asielzoekers. Middelburg is één van de gemeenten die nog geen plan heeft ingediend. Er worden sinds 2014 al wel 330 mensen opgevangen in het voormalige verzorgingshuis Swerfrust in Middelburg.

Bestuurscultuur

De SP ziet in het laten verstrijken van de deadline een teken dat het college nog niets heeft veranderd aan haar bestuurscultuur, een punt waarvan ze in haar werkprogramma 2014-2018 zegt dat ze deze wil veranderen. "De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente", schrijft Jeroen van Dijen van de SP in zijn vragen. "Vindt het college dat zij recht doet aan die status door besluiten, alsmede gevoelens en verzoeken, van de raad niet uit te voeren of te negeren?"

Van Dijen zegt dat sommige gemeenteraadsleden zich 'machteloos' voelen, omdat 'het college blijkbaar zonder gevolgen besluiten naast zich kan neerleggen'.

Tip de redactie